Tin tức

Bộ Công Thương tích cực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

28/10/2020 Nhang 1 Nhận xét
Bộ Công Thương tích cực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Năm 2020, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hàng năm. 

Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, Bộ Công Thương giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đơn vị đầu mối, cùng với các đơn vị thuộc Bộ triển khai hiệu quả các hoạt động cụ thể sau:

Một là, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thông qua các hình thức như treo băngrol, pano, áp phích, phát hành tài liệu truyền thông tại trụ sở làm việc và các địa điểm phù hợp về chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, phù hợp với từng ngành nghề, địa phương.

Hai là, tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước….

Ba là, tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon... Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

Bốn là, căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường...

Năm là, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Bình luận

BÌNH LUẬN:

binh-luan

aburgerne - 03/06/2022 lúc 11:10 -

Sogvke i https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Hhcabx Doxycycline For Cheap Vnauqp Cephalexin Antibiotics Cialis https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Hippocrates wrote a great deal about the humors in the collection of works known as the Hippocratic Corpus which consists of some written documents ranging from scattered notes and jottings to long wellargued theses and sets of case histories. Tmsxpq

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo